Inovace

Nebojíme se experimentovat a uplatňujeme invenci, díky čemuž se nám daří vyvíjet vlastní technické prvky. Zkoumáme nejnovější trendy a možnosti jejich využití v praxi. Navštěvujeme veletrhy a podstupujeme vzdělávací kurzy ke zdokonalování znalostí. Klientům tak můžeme poskytnout příležitost využít nejmodernější technologie ke svému dalšímu rozvoji.

Vzhledem k internímu vývoji a precizace aplikací pro jejich integrace do reálných projektů se také zabýváme programováním vývojových modulů a tvorbou obslužného software. S tím souvisí i vlastní vývoj hardwarového řešení, které je většinou použito právě v kombinaci s naším softwarem tvořeným individuálně na míru každému projektu. Rádi užíváme vlastní invenci na vyřešení problémů, které jsou pro nás výzvou při realizaci zakázek našich klientů. Domníváme se, že právě řešení těchto speciálních úkolů a vnášení vlastních cest pro dosažení cíle, přináší pokrok a posouvá naše hranice stále kupředu.